Hvad er borgerforeningens primære opgaver?

Sennels Borger- og Udviklingforening’s formål er i videst muligt omfang at skabe mulighed for kulturelle, sportslige og folkeoplysende aktiviteter, samt udlejning og drift af Sennels Forsamlingshus, Thomasminde for derved at styrke lokalsamfundet i Sennels og omegn. Den har tillige som formål at bidrage til, at anliggender af fælles interesse for beboerne i Sennels by og sogn bliver bedst muligt behandlet og varetaget. Derudover skal foreningen virke som bindeled mellem sognets beboere.

Kontingent

Medlemmer af Sennels Borger- og Udviklingsforening betaler årligt kontingent for medlemskab. Se mere om kontingent samt betaling på nedenstående link.

Mød bestyrelsen

Erik Gustavsson

Formand

Mads Riis Vestbjerg

Næstformand

Kenneth Askov Stærkjær

Kasserer

Carsten Baarstrøm Dalgaard

Bestyrelsesmedlem

Borgerforeningen kan kontaktes via. kontaktformularen på forsiden el. direkte på følgende mail adresse: info@sennelsby.dk

Vedtægter

Vedtægter for Sennels Borger- og Udviklingsforening findes på følgende link.

Generalforsamling

Der afholdes årligt generalforsamling i Marts måned i Sennels Forsamlingshus.
Referat samt bilag kan findes nedenfor.