Generalforsamling i Sennels Borger- og Kulturforening

Sennels Borger og Kulturforening afholder den årlige generalforsamling

Onsdag den 2. marts 2016 kl. 19.00

I Sennels forsamlingshus.

Dagsorden ifølge gældende vedtægter.

Forslag skal være formand Anette Høilund Christensen (anette@engko.dk) i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen