Nyt om byggeriet af almene boliger på Kaldallunden, Sennels 

Som i nok har bemærket er Boligselskabet Viborg Amt i gang med at bygge de første 12 boliger på Kaldallunden, som skal stå klar til indflytning i september/oktober 2024. 

Boligselskabet havde inviteret de som er skrevet op på venteliste til en bolig (23 på venteliste) til et orienteringsmøde i aftes d. 18. september i forsamlingshuset. 

Der var ca. 30 personer mødt op, og Boligselskabet fortalte lidt om Boligselskabet Viborg Amt, og derefter gennemgik projektleder Gunnar Grangaard følgende: 

-orientering om tildelingsregler for almene boliger 

-økonomi, samt husleje og indskud. (Hver enkelt borger kan selv undersøge regler om boligstøtte på Borger.dk) 

-muligheder for tilkøb, bla. Carport. 

Gunnar gav en god og grundig gennemgang af projektet, og der var en del spørgsmål efterfølgende. 

Boligselskabet (Anne Grethe) vil i perioden 1. oktober til 1. november 2023 tage kontakt til alle på ventelisten for at få afklaret om de stadig har interesse i en bolig. Kontakten sker pr. mail. 

Du er velkommen til at kontakte Boligselskabet

(mail:    mail@boligselskabetviborgamt.dk el. tlf 86626126) for spørgsmål og uddybning af betingelserne for leje. 

Boligselskabet håber, at de første 12 boliger hurtigt bliver udlejet, således at de kan begynde planlægningen af de næste 12 boliger, hvor det også er planen, at der opføres et fælleshus for alle 24 boliger med lille gildesal, 2 gæsteværelser, toilet/bad mv. 

Boligerne på Kaldallunden kan lejes af alle, dvs. unge, ældre, enlige, par mv. 

I løbet af oktober vil der være ”første spadestik”, nærmere herom senere. 

Boligselskabet Viborg Amt planlægger sammen med Sennels Borger og udviklingsforening og Sennels Invest at afholde et nyt offentlige møde, hvor der vil være fokus på etape 2.  Nærmere herom senere. 

Vi har alle en opgave i at gøre reklame for at få udlejet de dejlige boliger på Kaldallunden, til glæde og gavn for hele Sennels. 

Byggegrunde på Kaldallunden

Der er pt. solgt 3 byggegrunde og reserveret 1!

På vegne af:

Sennels Invest
Sennels Borger- og Udviklingsforening