Thisted kommunes politikere har endnu en gang varslet lukning af daginstitutioner og skoler rundt omkring i kommunen, og den såkaldte udviklingsplan er nu sendt i høring. I den forbindelse er det på høje tid, at såvel politikere som borgere spørger sig selv, hvad vi egentlig vil med vores kommune, og hvad det hele skal ende med. Hvad er visionerne?

Skal vi kaste håndklædet i ringen og føre en politik, hvor vi accepterer tingenes tilstand med fortsat befolkningstilbagegang og anden negativ udvikling? I så fald skal vi bare forsætte som hidtil, så kommer det helt af sig selv.

Er vi ikke indstillet på følge den vej, bliver vi nød til at nøje overveje, hvordan vi bedst når frem til vore visioner for fremtidens Thy, og ikke mindst hvilke politiske beslutninger, der vil få en direkte kontraproduktiv virkning i forhold til vores målsætning, og i stedet dræbe optimisme og virkelyst i store dele af kommunen.

Er det ikke netop yderst skadeligt for landsbyers bosætning, kulturliv, sports- og foreningsliv, beskæftigelse, butikker og anden erhvervsliv, hvis skolen eller en daginstitution lukkes?

Vi har desværre set en tendens til, at nogle politikere er mere villige til at investere i mursten end i, at investere i landsbyerne og vende den negative udvikling. Gør vi ikke klogere i at føre en politik, hvor vi tænker på skoler og daginstitutioner i landsbyerne, som en investering i kommunens sammenhængskraft, landsbyernes tiltrækningskraft samt muligheder for at skabe fornyet optimisme og udvikling for vores skønne egn, så der forbliver – liv i det lokale ?.

Er det en god ide, at lukke et antal landsbyskoler og investere et to eller tre cifret millionbeløb i mursten til en ny stor skole i Thisted by?

Ønsker du at bo i en kommune, hvor skoler og andre kommunale servicetilbud samles i nogle få byer?

Understøtter den førte politik den udvikling, du ønsker for vores egn, eller fremmer den måske ligefrem en udvikling, som ingen af os ønsker?

Er flere skole- og daginstitutionslukninger den rette medicin for en kommune, som er udfordret på bosætningen, og som gerne vil tiltrække investeringer til erhvervsudvikling eksempelvis en havneudvidelse? Hvad mener du?

Kom og giv din mening til kende på kommunens dialogmøde om skoleudviklingsplanen onsdag d. 17/9 kl. 19.00 i Teutonerhallen i Thisted.

Claus Dahl Pedersen
Iværksætter i Thy – Jyllands rygrad
Thorhaugevej 29, Sennels
7700 Thisted