Boligselskabet Viborg Amt har d. 3/10 sendt ansøgning til Thisted kommune om at købe en del af arealet bagved plejehjemmet til opførelse af almennyttige boliger.

Boligselskabet tilbyder kommunen at lave forarbejdet til lokalplanen for at fremskynde sagen og anmoder om godkendelse til 12 boliger samt reservation af arealer til yderligere 12 boliger.

Sennels Invest følger op med henvendelser til forvaltningen og udvalgsmedlemmer, og håber at sagen bliver behandlet på byrådsmøde i november.

Resultatet af undersøgelsen om ønsker om lejeboliger i Sennels:

  • 13 svar siger, at der ønskes en lejebolig indenfor 1 – 2 år.
  • 12 svar siger, at der ønskes en lejebolig indenfor 3 – 4 år.
  • 28 svar siger, at lejeboligen ønskes efter 4 år eller senere.