Referat af borgermøde den 9. juni
Nordthy Hallen, Sennels
ca. 55 deltagere

Dagsorden

 1. Indledning v. Tommy Andersen og Klaus Wilbrandt Kjær
 2. Skov & Strand (oplæg v. Tage Gamborg)
 3. Midtby (Oplæg v. Anette Bjørndahl)
 4. 3a. Lejeboliger (oplæg v. Klaus Wilbrandt Kjær)
 5. Eventuelt

1.

TA (Tommy Andersen) bød velkommen program og ridsede processen omkring borgermøderækken og byens udviklingsplan op. Dette var det tredje borgermøde i en række af fire i 2015. Det sidste møde i efteråret bliver i forbindelse med færdiggørelsen af Sennels Udviklingsplan, som borgermøderne og de seks arbejdsgrupper under Sennels Udvikling spiller ind til.

KW (Klaus Wilbrandt Kjær) introducerede til aftenenes program og uddybede omkring processen og formål med udviklingsarbejdet. At beskytte skolen ved at sikre befolkningsgrundlag.

KW anbefalede, at konkrete udviklingsprojekter skal vise, at det er:

 • Opløftende at bo i Sennels.
 • At det er sundt:
 • Fysisk (motion, idræt, bevægelse)
 • Kreativt (musik, kunst)
 • Socialt (alle skal mærke, at der er brug for en, at man bidrager og er en del af et fællesskab – alle aldre).
 • Og at projekterne er iøjnefaldende

2.

TG (Tage Gamborg) introducerede emnet Skov & Strand

Det er jo, noget af det vi bor i, og som gør Sennels til et fantastisk sted at bo. Vi skal kigge på naturtilgængelighed, når vi snakker udvikling af Sennels. Stranden fik flest ”favorit-hjerter” ved borgermødet i januar. Vi er heldige at have skov og strand lige ude foran døren.

Alle tanker og idéer er velkomne, men de kommer til at koste nogle penge. Der søgt tilskud hjem til bålplads og vinterbadefaciliteter fra Hunstrup Østerild Sparekasse fond. Men der findes rigtig mange andre steder at søge penge hjem fra, og især til de rigtigt store idéer, der virkelig koster.

Hvad ønsker vi at bruge stranden og fjorden til?

 • Bade
 • Kajak
 • Fiskeri – rejer, fisk, muslinger osv.
 • Sejlads – sejl, motor, rugbrød, surfere osv.
 • Andre aktiviteter

Der har ikke været så mange idéer og tanker i spil omkring skoven. Fx stier der er tættere på skoven.

Knudsbjerg og Sennels Plantage er begge privatejede, hvilket sætter nogle begrænsninger for, hvad vi kan bruge dem til.

Der er Brug for jeres inputs. Ingen tanker er for vilde. Det er lettere at tæmme en vild laks end at få liv i en død sild.

MD (Mødedeltagere):

Der er mange, der er interesserede i vinterbadeklub. Derfor blev der søgt penge hjem. Det er stadig in spe, og måske er der grundlag for en vinterbadeforening, men det er ikke konkretiseret endnu.

MD:

En del der bruger havkajak, så synes det kunne være spændende at lave en dag, hvor andre kunne få lov at prøve. Lave en kajak-demodag. Kunne også prøve at lave andre events arrangementer – surfing osv.

Stemningen blandt mødedeltagerne var overvejende positiv for idéen. Flere der spillede ind med kajakker, der kan lånes ud.

MD:

Der har før været nogen, der har lavet lystfiskerdag for børnene. Kunne gøres nogle gentagne gange.

MD:

Vi kan lave en hel masse, der koster en masse penge, men der er også meget vi kan gøre for vores børn og unge, som ikke kræver andet end vores frivillige arbejdsindsats.

MD:

Forhindringsbanen i Sennels Skov kunne godt trænge til at blive istandsat – den er faktisk ubrugelig, og det synd, for den var faktisk rigtig god.

MD:

Der har været snak om havn, men hvad med en bådebro?

MD:

Man kunne også lægge en ankerboje ud.

MD:

Hvorfor lægger vi ikke nogen sten ud i vandet tættere på byen, så kunne trække sælerne tæt på byen.

MD:

Træningsmaskiner tæt på skov set flere steder. Det kunne godt være ved stranden også. Vi har fx en petanquebane dernede, som ikke bliver brugt, hvor det evt. kunne være.

MD:

Kunne vi etablere nogle bedre, mere udfordrende og mere permanente/afmærkede løberuter?

Det samme gælder ifht. mountainbike.

Har Kræftens Bekæmpelse ikke de der hjertestier – måske kunne kombineres med det.

Kunne lave et startpunkt ved Malle Strand, hvor der er start og slut over ruter med kortmateriale, så man kan se ruter, og deres farve, længde, elevationsgrad osv.

MD:

Det er vigtigt, at vi laver en overordnet plan, så der ikke bliver lavet for meget knopskydning. At byen præsenteres grundigt for udviklingsplanen og nikker ja til den.

MD:

Det kunne være fedt at have et Sennels løb.

MD:

Faciliteter på Malle Strand, skal overvejes. Toiletforhold. Hvis der er givet 15.000 til en bålplads – evt. bruge nogen af dem på toiletfaciliteter. Et miniudekøkken, hvor folk har mulighed for at lave mad. Evt. kunne side under tag og spise frokost, hvis man har været ude at mountainbike i oktober.

Hensynet til dem, der boer dernede, skal også tænkes med, ifht., at gøre Malle Strand til en metropol. Tror ville være godt med fx toilet og badefaciliteter.

MD:

Vigtigt, at vi gør hele byen attraktiv og ikke lægger alle kræfterne på Malle Strand. Vi skal ikke bare have ét fyrtårn. Der skal være noget til sol, noget til regn, noget til unge, noget til ældre, noget til børn.

MD:

Feldballe på Djursland som eksempel – startede en friskole for 10 år siden, da kommunen ville lukke, har lavet skaterbane, som unge fra Aarhus (35 km væk) kommer valfartende til.

Feldballe er i øvrigt også hjemsted for DR’s Friland-byen.

3.

AB (Annette Bjørndahl) introducerede til emnet Midtby

Når folk kører gennem Sennels, så er der ikke meget by, fællesskab osv. at spotte. Når man kommer gennem byen må man gerne kunne se, at der her er da et spændende sted, hvor man har lyst til at opholde sig eller vende tilbage til.

AB præsenterede nogle af idéerne fra tidligere møder. Fortov, sammenhæng, anderledes belægning, fodgængerfelt, Gadekæret som stillevej. Informationsskilte på Sennelsvej – ”til stranden” til skoven” osv. lys på kirken. Området bag præstegården over stien som aktivitetsområde for ældre, rododendron have el. lign.

AB præsenterede også idéen om at lave legeplads, junglesti, fitnessredskaber – hulebygning, udsigstsbænk og bedre tilgængelighed for alle i den lille skov overfor kirken.

AB nævnte og legepladsen overfor kirken, som udviklingsmoden og luftede tanker om, at den også kan gøres interessant for de lidt større børn, samtidig med at de yngste og dagplejen kan mødes der.

AB præsenterede en række forslag hun har fået fra eleverne i 4. – 6. klasse på Sennels Skole:

Basketmål, bane, borde, beachhåndbold, bålplads, fodbold, mål syvmands, gynge med fuglerede,

karrusel, legepladser, klatreredskaber, multibane, parkur, rulleskøjte, skater, skydebane, springgrav, nedgravet trampolin.

Skov og strand:

Forhindringsbane, rutsjebane og beachvolley ved stranden.

AB slutter:

Tænk hvis vi kunne lave en oase imellem forsamlingshus, kirke, Gadekær, legepladsen og skoven.

KW supplerede om forsamlingshus:

På det fællesmøde udviklingsrådet og alle foreninger holdt i sidste uge, var der snak om at gøre forsamlingshuset mere til byens hus end en udlejningsejendom. Så borgere og foreninger kunne komme lettere ind i forsamlingshuset. Så det blev brugt i det daglige og ikke bare var et festlokale. Vi vil gerne efterlyse inputs til det.

Der var kommentarer og forslag om at udbygge forsamlingshuset med overdækket veranda og gøre det til et hus, der også lever til dagligt.

KW understregede, at det er vigtigt, at interessenter omkring midtby melder ind i processen undervejs – dvs. henover sommer og tidligt efterår.

MD:

Synes det lyder megafantastisk – god idé at lukke gadekæret i den ene ende. Så vi kan vise, at der er liv i vores by. Det ku’ være Niveauskifte, pakur, skateboardramper ned over området. Jeg ville elske at ofre den ekstra køretur fra den anden ende af gadekæret til daglig, som det koster for os.

MD:

Skøjtebane på mosen igen. Den lille bro, der er kommet op dernede bliver virkelig brugt rigtig meget.

MD:

Det store område mellem kirke og legeplads. Hvis kunne have bålhytte, kunne grille. Fx dele rundt i området, at man have forskellige aktiviteter til forskellige aldersgrupper – så alle kunne mødes der og fx grille om aftenen el. ved andre lejligheder.

MD:

Vi kan lave vores egen by night, der ikke handler om at købe en masse, men om at lave noget sammen en aften. Lave nogle sociale traditioner en gang måneden gør vi sådan og sådan sammen.

MD:

Vil det blive brugt, vil folk bruge det? Det skal vi også spørge os selv om.

MD:

Jeg har boet i anden landsby, hvor man havde fællesspisning nogle gange om året – det kunne vi jo gøre her også.

MD:

Det er vigtigt at gøre tingene synlige. Det er svært at finde ting, når man lige er flyttet til Sennels.

MD:

Snakke med skolen om, hvad de og børnene har brug for af faciliteter, så skolen kan bruge det også. På den måde bliver det automatisk noget, som børnene vil bruge i fritiden, fordi det er et sted, de er vant til at komme.

MD:

Vi er nødt til at lave noget, der også gør det interessant for de unge i 1314års alderen. Involvere børn og unge, så det er de unge, der sætter noget i gang for andre børn og unge.

MD:

Der ligger en beachvolleybane ved Kirstens Bakke, som er groet til, fordi ingen bruger den.

MD:

Midtbyen skal måske tænkes, så den er direkte henvendt til forskellige foreningers behov.

3a.

KW introducerede til emnet Lejeboliger:

Der er rigtig mange indpendlere i kommunen – idéen er at tiltrække nogle af dem til at bosætte sig i uforpligtende, men højkvalitets lejeboliger. Vi har søgt og fået 87.000 kroner hos LAG, og vi har haft indledende møde med Thisted Bolig, som er interesseret i at gå ind i det, og som mener, at der kan være politisk lydhørhed omkring det.

Bred opbakning fra salen.

KW fortsatte:

Hvad er det for nogen behov, sådan nogle lejeboliger skal kunne opfylde?

Bred diskussion blandt deltagerne omhandlende:

Familievenligt – villaagtigt

Overveje, at der både er noget lidt større, der henvender sig til familiesegmentet, men også noget mindre, som passer fx til modne folk, hvor børn er flyttet hjemmefra. Lave flere størrelser.

Noget egne til ældre mennesker, som ikke længere vil have stort hus.

Vil der være efterspørgsel efter sådan nogle boliger?

Det er meget let at leje huse ud – mange, der vender hjem. Når vores hus står ledig og smider en besked ud på facebook, så er lejet ud i løbet af en dag.

Passe på ikke bliver for billige boliger, skal også være et klientel, der er ressourcestærk nok til at bidrage til at holde skolen i gang, og bidrage til fællesskab i byen.

Også en del af omfartsvejs-projekt.

KW:

Det er et taktisk godt projekt at komme i gang med af hensyn til trafik, vejklassificering osv., som har betydning for udvikling af midtbyen.

De udfordring, vi har nu:

Har fået indstilling fra LAG Thy/Mors til 87.500 kroner. De er givet under forudsætning, at vi har fundet en større sponsor, som er interesseret og, at vi pr. 1. august kan stille en garanti for, at vi selv kan finansieret det samme beløb.

Vi har behov for, at vi har det her projekt kørende for at have noget tyngde i vores snakke med

politikere osv.

Vi skal inden for fire – fem uger finde frem til en måde at garantere de penge på. Hvordan kan vi rejse den sum inden for fire uger?

Kan pengene fra købmanden måske frigives i en eller anden form?

Lidt snak frem og tilbage, om vi kan få lov til det, vil kommunen være med/give lov?

TA rundede af og opsummerede:

Vi har nu haft tre møder. Det fjerde møde vil blive mere konkret. Der er spillet mange bolde op i luften, og nu bliver næste skridt at blive konkrete og få skrevet et udkast til en udviklingsplan for Sennels. En plan, der vil blive fremlagt udkast til på det fjerde og sidste borgermøde i rækken.

4. Eventuelt

KW ridsede ultrakort tankerne omkring en sammensmeltning af udviklingsarbejdet og borgerforeningen op:

Vi forsøger i øjeblikket at skabe så stor opbakning til borgerforeningen som overhovedet muligt. Vi har brug for en stærk organisation med størstedelen af byen organiseret som står bag, at vi kan køre det ene og andet projekt. At vi kan gå til kommunen med 80 og ikke 20 procent af byens borgere i ryggen.