Det er nu to år siden Sennels Invest blev stiftet.  Det har været to travle år, og nu begynder resultaterne at vise sig.  Omkring 250 lokale borgere indskød ca. 1,1 million i Sennels Invest aps.

Formålet var/er at udvikle og forskønne byen, ved at købe ældre ejendomme til nedrivning eller renovering eller være medvirkende til at få flere lejeboliger i byen, både til unge tilflyttere og ældre som ønsker et mindre hus og en mindre have.

Nybyggeri:           For ca. 1 år siden købte Sennels Invest aps den gamle købmandsbutik på Sennelsvej. Vi gik i gang med ansøgning om nedrivning af butikken og ansøgning om opførelse af dobbelthus med to lejligheder a 112 kvm. Thisted Kommune har været meget velvillig i hele processen, og i november 2018 satte vi spaden i jorden. Byggeriet går efter planen og pr. 1 juni er husene klar til indflytning.

Vi har husene til salg fra 1. juni.

Vi afholder et åbent hus arrangement  i fredag d. 31 maj, hvor alle er velkomne til at se resultatet af byfornyelse i den del af byen.

Lejeboliger:          Igennem de sidste 1,5 år har vi arbejdet med at få flere lejeboliger i byen. Vi har sammen med Boligselskabet Viborg Amt lavet et projekt med 10-12 almene lejeboliger samt udstykning af ca. 10 byggegrunde. Projektet er nu så langt, at Thisted Kommune har godkendt projektet, og her i maj måned går  kommunen i gang med at lave lokalplan over området. Området er beliggende mellem Min Købmand og Kirstens Bakke.

Vi regner med og håber på at de 10-12 boliger er klar til indflytning sommeren 2021. (Sennels Invest er ikke økonomisk involveret i dette projekt)

Kapitaludvidelse:   Hen over sommeren vil der blive mulighed for at tegne nye anparter i Sennels Invest aps.  Vi vil gerne fortsætte den udvikling der er sat i gang med forskønnelse af byen, samt arbejde videre med projekt ”flere folk til byen.” Vi skal arbejde for at Sennels også i fremtiden er en levende og attraktiv by at bo i, samt at vi alle er med til at bevare skole, idrætshal, købmand mv.

Derfor får alle borgere mulighed for at tegne sig for anparter i Sennels Invest aps.  De som allerede er aps-havere kan tegne flere anparter, de som efter at vi er kommet godt fra start gerne vil støtte op, og de som er flyttet til byen inden for de sidste år. Der vil komme nærmere information i din postkasse i løbet af maj måned.  Her vil tegningsbetingelserne fremgå.

Vi synes at projekt ”Sennels Invest” er værd at støtte.

Bestyrelsen Sennels Invest aps.
Leif Møller, Jens Kudsk, Jesper Dahl, Kristian Bojesen, Hans Votborg

 

Kategorier: Nyheder