Borgerforeningen inviterer til opstartsmøde for de nydannede grupper fra borgermødet

tirsdag d. 19.08.14 klokken 19.30

i forsamlingshuset.

Spred budskabt i jeres grupper.

Vel mødt

Sennels borgerforening