1. Valg af dirigent: Jørgen Østerby blev valgt til dirigent. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet med annonce i Thistedposten d. 20/2 2019.
 2. Valg af referent: Linda Hornstrup blev valgt.
 3. Valg af to stemmetællere: Peter og Karla blev valgt.
 4. Bestyrelsens beretning: Klaus gennemgik årets projekter i SBUF. Se Klaus’ beretning her…
  Der var spørgsmål om infoskærmene, hvor der er for gamle opslag. Vi regner med at opgaven overgår til Viggo, og der dermed kommer mere styr på det.
 5. Udvalgenes beretning:
  1. Malle strandfest; udvalget er glad for al den hjælp de får fra frivillige. Manglende omsætning og større udgifter til fx musik giver et meget mindre overskud. I 2019 bliver strandfesten torsdag d. 20. – søndag d. 23. juni. Forsamlingen kom med forskellige forslag til at løse lørdag aften-problematikken.
  2. Forsamlingshuset: Stig fremlagde beretningen: Udlejningen er som tidligere år. Borgerforeningen giver 10.000 kr. som går til at give rabat til foreninger, der lejer huset. Huset fra fået nye stole med tilskud på 30.000 kr. fra HØS-fonden. Der ses frem til samarbejdet med menighedsrådet. Der skal investeres i nye komfurer. Steffen Brandt kommer d. 10/4 2019.
   Bestyrelsen: Stig træder ud af bestyrelsen.
 6. Godkendelse af regnskaber:
  Linda fremlagde regnskab for 2018. Det præciseres, at de 25.000 kr. til forsamlingshuset ikke er overgået til forsamlingshuset, men er sat til side til kommende forsamlingshusprojekt.
  Peter fremlagde strandfestens regnskab.
  Karla fremlagde forsamlingshusets regnskab.
  Alle regnskaber blev godkendt.
 7. Fremadrettet budget:
  Klaus gennemgik borgerforeningens budget for 2019. Han forklarede, at vi gerne vil samle et overskud sammen til at skyde i midtby-projektet. I tilfælde af et større projekt, vil det kræve en del egenbetaling. Forsamlingen godkendte budgettet.
 8. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret i kontingent, 400 kr. pr husstand, 200 kr. pr enkeltmedlem, 100 kr. pr pensionist. 205 kr. pr. virksomhed.
  Bestyrelsens forslag blev godkendt.
 9. Behandling af indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: Bestyrelsen består af Klaus, Dave, Linda, Jimmi og Jytte. De genvælges. Mie Skov og Anders Stiggaard stiller op som suppleanter.
 11. Registrering af udvalg og udvalgsmedlemmer:
  Forsamlingshuset: Henry Birk, Jytte Klainberger, Søren Lund Larsen, Hans Andersen, Kurt Dalby, Niels Åge Johnsen.
  Strandfesten: Helle Birk, Gustav Pedersen, Klaus Mærkedal, Michael Vangsgaard, Kasper Bilstrup, Mads Dahl, Mads Hundahl, Peter Christensen.
 12. Valg af revisor: Tage Gamborg Holm blev genvalgt til bestyrelsen.
 13. Evt. Drøftelse af bosætning og fremtidssikring af byen.
Kategorier: Nyheder