Maj 2015

Velkomst ved Tage Holm, bla fortalte Tage hvad formålet med Sennels udvikling er.

Efterfølgende blev hvert at de 6 indsatsområder for byen gennemgået og de forskellige fremmødte bød ind på de punkter de føler de har mest tilknytning til:

SKOLE OG LANDSBY:

Nordthy Fitness: Arbejder på multibane for enden af det gamle klubhus. Det har en formodet pris på 1,2 mio. kr.

Nordthy hallen: selvejende institution. Her er der tanker omkring samdrift med skole/børnehave, således at hallen ejer alle bygninger. Her kan med fordel laves fælles pedel/bestyrer, samdrift og ikke mindst kan byen i fællesskab selv bestemme over renovering af bygningerne og dermed gøre det endnu mere attraktivt at have sine børn i institution i Sennels.

IF Nordthy: De samarbejder med fitness omkring multibanen. De bruger ikke klubhuset til noget, men vil gerne have egne klublokaler.

Fredagsklubben (4. til 6. klasse): Bruger skolen rigtigt meget, vil gerne etablere juniorklub, evt. til børn fra 6. klasse  (evt via ungdomsskolen).

Sennels skole: Selvfølgelig meget afhængig af skolen og bruger hallen rigtigt meget.

FDF: Virke omkring skolen. Her tænkes der på evt. samarbejde med fredagsklubben. De drømmer om renovering af deres lokaler.

HØSGU: Ønsker minihal og er med på evt. tiltag i fjord/skov området

Sennels Børnehave: Afhænging af skolen og landsbyen. Ønsker at provomere sig udadtil. Glade for hallen og kunne også se store fordele i en minihal.

Sennels menighedsråd: Kunne se fordel i flere lejeboliger/bosteder.

 

SENNELS BYMIDTE:

Her er der fra sennels udvikling tanker om evt. bytorv/samlingspunkt for byen, den er på en måde delt i 2.

Der kom forslag om et evt opsamlingssted i Sennels til fælles kørsel

Her kom ide fra om at man kunne få nogle af kommunens grønne biler til byen, på den måde er der flere muligheder for at komme til og fra Sennels. Dette kan der arbejdes på allerede nu. Der står biler andre steder som ikke bliver benyttet meget.

Forsamlingshuset: De er modtagelige for gode ideer til brugen af forsamlingshuset. Der foreligger allerede planer om ombygning bl.a. hvor scenen kommer i niveau og der udvides med flere kvm. Der var snak om at foreninger i Sennels kan få specialpris ved leje. Forsamlingshuset bør promoveres mere. Gøres til alle borgere i Sennels´ hus. Bruges til fyraftensmøder, ungdomsklub, og evt. udvides med overnatningsmuligheder.

Aktiv komiteen/plejehjemmet: Ønsker mere plads, børn er velkomne på området, lave liv bag ved købmanden, almen transport kunne ønskes forbedret.

Flere ideer:

 • Lejeboliger bag ved Kirstens bakke
 • Generel ansigtsløftning af byen
 • Flere fortove i byen, specielt på Sennelsvej
 • Bruge skoven overfor kirken til noget
 • Lave Ebba´s kaffebar
 • Bedre vejbane v/ kirke, den lille skov, legeplads og forsamlingshus, med markering om at køre langsommere

 

HAL – CENTER:

Hallen: se tidligere beskrevet

IF Nordthy: meget afhængige af hallen og gerne med mere optimale forhold (minihal, fitness mv.)

Nordthy Fitness: Minihal m/motionscenter, mlg. svar fra kommunen ang. dette.

HØSGU: stor interesse i minihal, klart brug for flere tider i hallen, savner også struktur i byen, drømmer om springgrav, squashcenter, spejlsal mv.

 

FJORD/SKOV/NATUR:

Grundejerforeningen Gadegårdsparken: Evt. udvidelse af det grønne område ved Gadekæret, flytte betalingen til grundejerforeningen til betaling til udvikling af byen, bålpladsen på det grønne område er til alles brug.

Bro og båd lauget: arbejder på at lave bålsted på stranden (har fået 15 tkr. til dette) beachvolly er et stort ønske, passer broen, sauna og vinterbadebro, rampe til speedbåde lidt længere væk fra stranden, flydebro til kajakfolk evt. med stativ med kajakker til udlån.

FDF: Oplagt interesse, bruger natur og skov meget. Drømmer om ”snobrødsskov sted” og at kunne sove i træer i telte.

KOMMUNIKATION/PRESSE:

Børnehaven: vil gerne kunne ”reklamere” udadtil.

Borgerforeningen: vigtigt med kommunikation udadtil, det gælder alle oplysninger om byen og at de er samlet et sted.

Der blev foreslået infoskærm om aktiviteter i byen evt. ved købmanden.

Borgerforeningen fortalte om vejmænd, der kan hjælpe med at udbringe information og holde øje med nye tilflyttere. Dette skulle også gerne højne til tilslutningen til borgerforeningen som pt ligger på 25%.

Der kom forslag om specielle tilbud til medlemmer af borgerforeningen. Bla på leje af forsamlingshuset el hos købmand Kim.

Herudover kom følgende forslag:

 • Øget reklame for Sennels udadtil
 • Kort over hvad vi har af faciliteter i byen
 • Guidet tur i Sennels for tilflyttere
 • Brochure/hæfte om Sennels til tilflyttere og som reklame hos ejendomsmæglere (her vil børnehaven meget gerne med)

 

ØKONOMI/FINANSIERING:

 • Flere har konkrete ønsker om ombygning mv.
 • Flere byggegrunde i byen er et must for at tiltrække nye borgere
 • Den kommende udviklingsplan er hele grundlaget for at kunne søge fonde mv. til alle de ønsker og ideer der er

 

NY STRUKTUR I SENNELS BY v/ KLAUS KJÆR:

 • Der mangler generel opbakning til Sennels Borgerforening, hvor Sennels udvikling skal høre under. Vi får ingen penge fra div. fonde hvis ikke de kan se og fornemme opbakningen fra byen. Den skal findes i samlet opbakning til borgerforeningen.
 • Alle foreninger i byen bør kordinere med borgerforeningen på én eller anden måde
 • Der er ligeledes behov for flere penge som egenfinansieringsdelen til udviklingsplanen. Her kom der forskellige forslag til hvordan kontingentet kunne blive.
 • Foreninger og erhvervsdrivende bør også være medlem af borgerforeningen for at synliggøre opbakningen til byen – evt erhvervsklub i borgerforeningen?
 • Hver forening bør have en kontakt til borgerforeningen.
 • Skal der være mulighed for evt. engangsindskud a la det vi gjorde med købmanden?
 • Der efterlyses flere tilbud til ældre for at de også kan se vigtigheden i at være medlemmer.