Fra borgermødet:

God stemning på borgermødet med god diskussion. Det havde en god effekt at samle diskussionen for en gruppe på 50 mennesker, så alle hører hvad alle siger.

Lone, Charlotte, Peter og Klaus holder møde med Ulla Vestergaard og Erik Bøgh den 30/6 om offentlige-private-partnerskab med udgangspunkt i skole-børnehave-hal og lejeboliger.

Næste møde foregår den 18/8 kl. 19.30 i konfirmandstuen.

Vi enedes om en foreløbig struktur på udviklingsplanen:

Område

Udkast ansvarlig

Identitet og værdier

Anette og Klaus

Kordineret foreningsstruktur

Anette og Klaus

Finansiering

Kommunikation

Joachim og Tommy

Udviklingsstrategi: Fra aktiviteter til faciliteter

Klaus

Midtby

– Forsamlingshus – Byens hus

– Lejeboliger

– Kreativt bycentrum

Dave og ??

Hal-skole-børnehave

Morten og Lone

Fjord og Skov

Tage og ?

Jeanette Lund kommer til næste møde.

Lone og Klaus taler med Leif Møller og andre om garanti for de 87.500 kr. vi mangler til vores LAG ansøgning om lejeboliger.

Vi enedes om at samle op næste gang på udkast, og regner med at afholde nogle møder hvor vi med hjælp fra Jeanette Lund får nedfældet et udkast til udviklingsplan som kan komme på borgermøde i begyndelsen af november.