ProfilbilledeNy borgerforeningsbestyrelse konstitueret

Den nye bestyrelse for Sennels Borger- og Udviklingsforening har konstitueret sig med Klaus W. Kjær som formand, Anette Bjørndal som næstformand og Linda Hornstrup som kasserer.
Desuden tæller bestyrelsen Anja Klit og Lone Ladefoged. Bestyrelsen kan kontaktes på

sennelsby@gmail.com.

Bestyrelsen vil danne støtteudvalg indenfor kommunikation, økonomi og medlemsregister, og ønsker at prioritere udviklingsudvalg med følgende formål:

1. Skole-hal

 • Udvikling af forsøgsmodel for at hallen overtager driften af skole- børnehaves bygninger

2. Multibane

 • Multibaneprojekt ved hallen til gavn for alle aldre

3. Forsamlingshus

 • Udformning af projekt for renovering og udbygning

4. Bytorv

 • Udformning af projekt for bytorv mellem købmand, kirke og galleri

5. Byplanlægning

 • Udformning af 2D og 3D modeller for byens overordnede planlægning, herunder udformning af plan for samlet stisystem i Sennels by

6. Lejeboliger

 • Udformning af lejeboligprojekt på grunden nord for købmanden

 

Foreningen vil få to aktivitetsudvalg:

 1. Strandfesten
 2. Arrangementsudvalg

Bestyrelsen planlægger at finansiering sker i tre spor:

 • Sennels Invest APS investerer selvstændigt i primært boligprojekter, hvor det forventes at folks indskud holder værdien.
 • Hvert udviklingsudvalg laver et projekt og et budget for, hvor mange penge man forventer at kunne få fra fonde m.v. og hvor stor en egenfinansiering, der kræves, for at projektet kan realiseres. Der vil blive lavet separate indsamlinger til hver af projekterne, så folk ved hvad deres eventuelle tilskud går til.
 • Kontingentet til Sennels Borger- og Udviklingsforening vil blive brugt til drift og til forsamlingshuset for delvist at finansiere, at byens foreninger kan benytte forsamlingshuset mandag til torsdag.
Kategorier: Nyheder