SennelsUdviklingsplan2016-20121Sennels Invest ApS – torsdag d. 21/1-2016 var 70 Sennelsborgere samlet i forsamlingshuset for at høre mere om og diskutere formål og retning for borgerinvesteringsselskabet Sennels Invest ApS. Ved mødets afslutning var der givet tilkendegivelser på tegning af anparter for 427.000 kroner.

Tegningsperioden er frem til 1. marts. Hos købmanden står en papkasse med små sedler ved, hvor man kan skrive sit navn og evt. antal anparter á 1.000 kroner, man ønsker at tegne sig for.

Sennels Borger- og Udviklingsforening vil hurtigst muligt få udarbejdet et mere detaljeret prospekt med uddybende oplysninger, som vil blive omdelt i postkasserne. Vi etablerer snarest et synligt “barometer” i bybilledet, hvor man kan følge udviklingen i tegningsbeløbet frem til den 1. marts.

Indtil prospektet lander i din postkasse, kan du se lidt mere om tankerne bag selskabet i Udviklingsplanen for Sennels 2016 – 2021 (afsnit 3 og 7), som kan læses her: http://issuu.com/stefaniesa…/…/udviklingsplan_fc917945b33490