Udviklingsplanerne modarbejder sundhedspolitik – læserbrev

PLANER: Som formand for HØSGU – gymnastikforeningen for Hunstrup, Østerild og Sennels vil jeg gerne dele mine tanker og bekymringer omkring ”udviklingsplanen” for skole og dagtilbud sammenholdt med Thisted Kommunes Sundhedspolitik 2014-2017.
Af Randi Pedersen, Thorhaugevej 29, Sennels

I ”udviklingsplanen” er det beskrevet, at ”der ikke tages højde for hvilken indvirkning, det vil have på f.eks. foreningslivet”, og det undrer mig, hvordan der kan lægges op til så voldsom en indgriben, i små samfunds velfungerende foreningsliv, som vil være i direkte modstrid med målene i kommunens sundhedspolitik?

I målsætningens forord står der; Thisted kommune vil kendes for at være en kommune, der arbejder seriøst på at skabe gode betingelser for borgernes sundhed. Er skolelukninger, som resulterer i, at man sender børnene væk fra nærområdet med de velfungerende foreninger, en del af dette seriøse arbejde?

Stykke 2 har overskriften ”Sundere rammer for børn og unge”. Her beskrives rigtig nok, at det er i barndoms- og ungdomsårene, at de sunde vaner grundlægges, og det politiske mål er: ”Vi skal sikre, at alle børn og unge får et sundt og godt afsæt i livet. En tidlig indsats skal prioriteres.”

Her undres jeg igen. Vi har velfungerende foreninger som har aktiviteter, der præcist opfylder kommunens politiske målsætning. Nedlægges skoler og daginstitutioner, fjerner man grundlaget for disse foreningers eksistens. Konsekvenserne af ”udviklingsplanens” scenarier – hvis de effektueres – vil betyde, at hvad man indenfor et forvaltningsområde forsøger at bygge op, river man ned inden for et andet.

Jeg sidder tilbage med en følelse af manglende sammenhæng – at have misset den røde tråd i det, kommunen vil? Jeg savner, visionerne for den samlede kommune – hvordan vil vi skal nå frem til målsætningen, hvis idrætsforeningerne i store dele af kommunen må lukke aktiviteter ned eller helt opgive? Jeg savner, at vi tænker innovativt, i sammenhænge og dropper kasserne, men finder et fælles mål, hvor vi tænker vækst og fremtid i stedet for afvikling og kortsigtede løsninger. Måske koster det lidt på den korte bane, men det vil være godt givet ud på den lange. Der skal ikke mange hjertekarsygdomstilfælde til at vælte de forventede besparelser, og en investering i skole- og dagtilbudsområdet er også en investering i foreningslivet og dermed i morgendagens folkesundhed.