Torsdag d. 12 marts 2015 kl. 19.00 i Sennels forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægter.

Indkommende forslag skal være formand Lennart Pedersen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Der er stor mangel på folk til bestyrelsen. 

Gitte Jørgensen, Anette Hove Nilsson og Lennart Pedersen træder af i år. Vi håber der er nogen som tænker det er lige mig. Lige nu er vi en meget ung bestyrelse og kunne godt tænke os at der kommer lidt ældre kræfter til.

Så spred budskabet.

Vel mødt

Sennels Borgerforening

Kategorier: Nyheder

2 Kommentarer

Gunner Roed · 28. januar 2015 kl. 15:49

Følgende punkt bedes optaget på dagsordenen den 4. marts 2015:

“På generalforsamlingen vælges hvert år en uvildig person, som mod et passende vederlag forpligter sig på at vedligeholde hjemmesiden https://www.sennelsby.dk

Jeg foreslår Viggo Christiansen. Jeg har ikke talt med ham om dette, og jeg kender heller ikke de evt. aftaler, Sennels Borgerforening har med ham.

De bedste hilsener,

Gunner

Jørgen Østerby Pedersen · 3. marts 2015 kl. 18:42

Jeg mener, at den årlige generalforsamling for Sennels Borgerforening i forhold til vedtægerne skal afholdes den første onsdag i marts måned. Datoen er fastsat til den 12/3.15.
Jeg er forhindret, men kan oplyse, at jeg har fået svar fra Thisted Kommune vedrørende færdiggørelse af fortov og vej på Knudsbjergvej. Kommunen har umiddelbar ikke penge til at udføre arbejdet her og nu, men vores ansøgning er medtaget i prioriteringen om brug af midler i 2015.

God generalforsamling.

Mange hilsener
Jørgen Ø.

Der er lukket for kommentarer.